HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.Wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej

Wykonujemy wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz przyrządów do pomiarów:

1. długości i kąta:

mikroskopy, projektory pomiarowe - zakres pomiarowy do 150mm,
przyrządy suwmiarkowe - zakres pomiarowy do 500mm,
przyrządy mikrometryczne - zakres pomiarowy do 500mm,
czujniki zegarowe - zakres pomiarowy do 10mm,

2. wielkości elektrycznych:

mierniki napięcia stałego i przemiennego - zakres pomiarowy 1mV - 50kV
mierniki prądu stałego i przemiennego - zakres pomiarowy 1mA - 10A,
mierniki oporu - zakres pomiarowy 1mΩ - 10GΩ
mierniki do pomiaru pojemności - zakres pomiarowy 1nF – 1F
generatory częstotliwości 20Hz – 200MHz
mierniki częstotliwości - zakres pomiarowy 20Hz - 100kHz

3. temperatury:

termoelementy typu J, K, L, S, T, E, B, R, N - zakres pomiarowy 0 - 1300˚C
czujniki oporowe PT-100,
układy miernik + termoelement, suszarki, komory klimatyzacyjne, itp.

4. ciśnienia i podciśnienia w zakresie (-1Mpa) – 40Mpa

manometry,
manowakuometry,
wakuometry.

Pomiarów dokonujemy według norm i instrukcji Głównego Urzędu Miar, Polskich Norm oraz ISO9001.