HOME
Firma
Jakość
Serwis
Utrzymanie ruchu
Biuro konstrukcyjne
Możliwości produkcyjne
Kabeltechnik Sp. z o.o.Obsługa obiektów technicznych, linii technologicznych, instalacji sanitarnych, cieplnych, elektrycznych, wentylacyjnych itp

Oferujemy Państwu usługi w zakresie technicznego utrzymania obiektów, technicznego wykonawstwa elementów, obsługi technicznej związanej z instalacją elektryczną, wodną, pneumatyczną i wentylacyjną:

- projektujemy i wykonujemy sieci i instalacje:

 • elektryczne,
 • oświetleniowe,
 • wodne,
 • pneumatyczne,
 • wentylacyjne,
 • węzłów cieplnych CO, CWU itp.,
  inne - zgodnie z wymogami klienta

  - prowadzimy obsługę techniczną wewnętrznej sieci elektrycznej, wodnej i pneumatycznej, itp.,

  - wykonujemy ekspertyzy dotyczące modernizacji maszyn, urządzeń i instalacji,

  - realizujemy utrzymanie ruchu maszyn i linii technologicznych, a także utrzymanie stanu technicznego budynków fabrycznych, biurowych i kotłowni itp.,